Ile dronów kupiła Polska? – Przegląd liczby i rozwoju polskiej floty dronów

Kiedy mówimy o nowoczesnym polu walki, myśl o dronach jest nieodłączna. Technologia dronów zdecydowanie zmienia sposoby przeprowadzania działań militarnych i służb bezpieczeństwa. Polska, jako kraj będący członkiem NATO i dynamicznie rozwijającym swoje siły zbrojne, nie pozostaje w tyle w stosowaniu tych innowacji. W artykule przyjrzymy się ilości dronów w polskiej flotylli oraz ich znaczeniu dla rozwoju zdolności obronnych kraju.

Liczba dronów w polskiej flotylli

Dokładne informacje dotyczące tego, ile dronów kupiła Polska, nie są szeroko dostępne ze względu na charakter strategii wojskowych oraz klasyfikację tajności. Niemniej jednak, można zauważyć, że polskie siły zbrojne dynamicznie rozwijają swój potencjał dronów, zarówno w zakresie zdolności obserwacyjnych, jak i szybkości reagowania. Szacuje się, że obecnie Polska posiada kilkadziesiąt dronów różnego rodzaju i przeznaczenia, ale liczba ta stale się zwiększa.

Współpraca z innymi krajami

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Polska nie tylko sama produkuje drony, ale też korzysta z zagranicznych dostawców. Na przykład, w 2016 roku Polska zakupiła 11 dronów Insitu RQ-21A Blackjack od amerykańskiej korporacji Boeing. Te bezzałogowe statki powietrzne mają na celu zwiększenie zdolności rozpoznawczych i współpracę z już istniejącymi platformami obronnymi. Ponadto, na mocy umowy z 2020 roku, Polska kupiła cztery zaawansowane bezzałogowe samoloty M-28B/PT wraz z integracją i szkoleniem dronów będących systemem opracowanym przez polsko-amerykańskie konsorcjum PGZ-ULA.

Typy dronów w polskim arsenale

Jeśli chodzi o to, ile dronów ma Polska, warto podkreślić, że posiada ona szeroką gamę systemów bezzałogowych, od małych dronów rozpoznawczych po zaawansowane bezzałogowe statki powietrzne. Na przykład, polskie siły zbrojne korzystają z takich systemów jak FlyEye, Wizjer, Manta Ray czy Orlik, które służą do monitorowania przestrzeni powietrznej oraz identyfikowania i śledzenia celów lądowych i morskich. Polska posiada także drony średniego zasięgu, takie jak RQ-21A Blackjack czy WRS-29 Manta Ray, które mogą działać na większych odległościach oraz przenosić wyposażenie do zadań rozpoznawczych, łączności i zwiadu elektronicznego.

Rola dronów w polskiej strategii obronnej

Na to, ile dronów kupiła Polska wpływa przede wszystkim rosnąca świadomość wagi technologii dronów dla zdolności obronnych kraju. Polskie siły zbrojne dostrzegają znaczenie dronów w działaniach na współczesnym polu walki, gdzie mają one różnorodne zastosowania, takie jak rozpoznanie, zwiad, celowanie artyleryjskie czy utrzymanie łączności na różnych obszarach konfliktu. Ponadto, drony pozwalają zmniejszyć zagrożenie dla ludzkiego personelu, szczególnie w przypadku operacji wysokiego ryzyka czy zwiadu na terytorium wroga.

Plany na przyszłość

Polska nie zamierza pozostawać w tyle w zakresie rozwoju i wdrożenia bezzałogowych systemów powietrznych. Jednym z celów jest opracowanie własnych dronów bojowych, zdolnych do precyzyjnego wsparcia ognia i niszczenia celów naziemnych. W przyszłości możemy oczekiwać rozwoju efektywnych systemów antydronowych opartych na radarach, środkach przechwytywania dronów oraz technologii zakłócającej łączność i kontrolę dronów. W związku z tym, liczba dronów w polskiej flotylli z pewnością będzie rosła, a ich rola będzie się jeszcze bardziej umacniać.

W podsumowaniu, choć dokładne dane nt. tego, ile dronów ma Polska są trudne do ustalenia, można z pewnością stwierdzić, że polskie siły zbrojne rozumieją potrzebę inwestowania w nowoczesne technologie dronów i stosowania ich na wszelkich poziomach operacji wojskowych. W ciągu najbliższych lat należy oczekiwać dalszego wzrostu liczby dronów w polskim arsenale oraz ich rosnącej roli w strategii obronnej kraju.

Wzmocnienie potencjału dronów w polskiej flotylli

Chociaż precyzyjne informacje na temat liczby dronów w polskim arsenale nie są szeroko dostępne, to można zauważyć rosnącą rolę nowoczesnych technologii dronów w strategii obronnej kraju. Polska, posiadając kilkadziesiąt dronów różnego typu i przeznaczenia, inwestuje zarówno w rodzime projekty, jak i korzysta z zagranicznych dostawców, jak na przykład zakup 11 dronów Insitu RQ-21A Blackjack od Boeinga w 2016 roku. Polskie siły zbrojne wykorzystują drony do takich zadań jak rozpoznanie, zwiad czy utrzymanie łączności na polu walki.

W przyszłości Polska planuje kontynuować rozwój w zakresie bezzałogowych systemów powietrznych, w tym opracowywanie własnych dronów bojowych oraz systemów antydronowych. Takie działania sugerują, że liczba dronów na wyposażeniu polskich sił zbrojnych będzie sukcesywnie rosła, a ich znaczenie w strategii obronnej kraju będzie się tylko wzmacniać.

Post navigation

Te artykuły mogą Ci się spodobać